İngiltere Tıp Okullarına Kabul Sınavları

Üniversite Klinik Yetenek Sınavı (UCAT)

Üniversite Klinik Yetenek Sınavı (UCAT) İngiltere'deki bazı tıp ve dişçilik okullarının seçim sürecinin bir parçasıdır. Bilişsel yetenekleri, tutumları, eleştirel düşünceyi ve mantıksal akıl yürütmeyi test etmek için tasarlanmış çevrimiçi(online) bir testtir. Dört akıl yürütme testi ve durumsal değerlendirme testi vardır.

 • Sözel  düşünme / akıl yürütme: Yazılı bilgiler hakkında mantıksal düşünme yeteneğini değerlendirir ve gerekçeli bir sonuca varır: 21 dakika sürer, 11 paragraf ve 44 sorudan oluşur.
 • Karar verme: İlişkileri anlamak, bilgi içeren yargılarda bulunmak ve uygun bir cevapta karar kılmak için çeşitli bilgi formlarıyla başa çıkma yeteneğini değerlendirir: 32 dakika sürer, bilgi içerikli 1 senaryo ve 28 sorudan oluşur. (hesap makinesi verilmektedir.)
 • Sayısal düşünme / akıl yürütme: Sayısal problemleri çözme yeteneğini değerlendirir: 24 dakika sürer, bilgi içeren 9 tablo, çizelgeler, grafikler vb. ve 36 sorudan oluşur.
 • Soyut düşünme / akıl yürütme: Karşıt ve yakınsak düşünme ile bilgiden ilişki çıkarımı yapma yeteneğini değerlendirir: 13 dakika sürer ve 55 sorudan oluşur.
 • Durumsal yargı: Durumlara verdiğiniz yanıtları ve tıp etiği kavrayışınızı ölçer: 20 senaryo bulunur, 27 dakika sürer ve 67 sorudan oluşur.

Sınav, her testin çoktan seçmeli biçimde yapıldığı yerel sınav merkezlerinde yapılır. Geçmiş sınav soruları mevcut değildir, ancak UCAT web sitesinde bazı örnekler sorular bulunmaktadır.

UCAT Üniversiteleri

Biomedikal Kabul Sınavı (BMAT)

Biyomedikal Kabul Sınavı (BMAT), İngiltere'deki tıp, veterinerlik, diş hekimliği ve biyomedikal bilim bölümlerine başvurmak isteyen öğrenciler için bir giriş sınavıdır. Test iki saat sürer ve üç bölüme ayrılmıştır:

 • Yetenek ve beceriler: Problem çözme, tartışmaları anlama, veri analizi ve çıkarım becerilerini test eder.
 • Bilimsel bilgi ve uygulamalar: Genellikle 16 yaşına kadar okulda Fen ve Matematik derslerinde ele alınan bilimsel bilgileri uygulama yeteneğini ölçer (örneğin, İngiltere'deki GCSE ve uluslararası IGCSE sınavları).
 • Yazma: Fikirleri seçme, geliştirme ve düzenleme yeteneği ve bunları yazılı ve kısa ve etkili bir şekilde aktarabilme.

2018 yılı BMAT tarihleri 1 Eylül ve 31 Ekim arasındadır.

BMAT Üniversiteleri

İngiltere’de Tıp Eğitimi Alın

İngiltere'deki tıp fakültelerinin veya okullarının kabul sınavları hakkında bilgi edinmek ya da tıp eğitimi için başvuruda bulunmak istiyorsanız, bugün İstanbul veya Ankara ofislerimizden ücretsiz danışmanlık randevusu alın. Tıp Hizmetimiz, İngiltere'deki bir tıp okuluna kabul edilmek için hazırlanmanıza yardımcı olacaktır.

Studying in the UK

SI-UK hızlı, güvenilir ve etkili hizmetiyle üniversite başvurumu gerçekleştirdim. Danışmanları alanlarında uzman ve bütün İngiltere üniversiteleriyle yakından iletişim halindeler. Danışmanımın tavsiyesi ve başvuru desteği sayesinde, tercih ettiğim üniversitelerin birinden teklif almayı başardım.

Carla Termini King's College London, Accounting and Finance

 • Glasgow Üniversitesi
 • Kent Üniversitesi
 • Oxford Üniversitesi
 • East Anglia Üniversitesi
 • Cambridge Üniversitesi
 • London School of Economics
 • Liverpool Üniversitesi
 • Birmingham Üniversitesi