University of East London Eylül 2021’de Vereceği Bursları Onayladı

21 June 2021

University of East London Eylül 2021 tarihinden itibaren üniversitede eğitim görecek uluslararası öğrencilere vereceği çok sayıda bursu onayladı.

Burs miktarı £ 2.000 ve £ 3.000 arasında değişmektedir ve ilk yılın eğitim ücretinden düşülecektir. Eğer üniversiteden bir teklif alırsanız ve uluslararası bir burs için uygun olarak değerlendirilirseniz ilgili burs tutarı teklif mektubunuzda belirtilecektir. Bursların tam listesini aşağıda bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için SI-UK danışmanınızla iletişime geçiniz.

University of East London’da eğitim almak dünyanın en farklı şehrinin ortasında yenilikçi ve heyecan verici bir öğrenme ortamı seçme anlamına gelecektir. Üniversite, uluslararası öğrenciler arasında son derece popülerdir. Times Higher Education’a göre dünyanın en iyi 200 genç üniversitesinden biri olan üniversiteye kaydolmak için bundan daha iyi bir zamanlama olmamıştı.

Aşağıda mevcut burslar hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve ücretsiz danışmanlık randevunuzu alarak UCAS başvurunuza başlayabilir, Üniversite ile ilgili sorularınıza yanıt alabilirsiniz.

Program                                            Önerilen Burs Tutarı

BSc (Hons) Accounting & Finance - £3,000 

MAccFin (Hons) Accounting and Finance (Muhasebe ve Finans) - £3,000

(Muhasebe ve Finans)

BSc (Hons) Accounting and Finance (Top Up) (Muhasebe ve Finans) - £2,000

BSc Accounting and Finance (with FinTech).(Muhasebe ve Finans) - £3,000

MSc Finance and Risk (Finans ve Risk) - £2,000

MSc Professional Accounting (Profesyonel Muhasebe) - £2,000

LLB (Hons) Business Law (İş Hukuku) - £3,000

BSc (Hons) Business Management (İşletme Yönetimi) - £3,000

BSc (Hons) Marketing (Pazarlama) - £3,000

BSc (Hons) International Business Management (Uluslararası İşletme Yönetimi) - £2,000

BSc (Hons) Marketing (Data Analytics) (Pazarlama -Veri Analitiği) - £3,000

BSc (Hons) Marketing (Top Up) Pazarlama - £2,000

BA (Hons) Business Management (Marketing) (İşletme yönetimi- Pazarlama) - £3,000

MSc International Business Management (Uluslararası İşletme Yönetimi -Stajlı) - £2,000

MBA (Entrepreneurship) (with Placement) (Girişimcilik - Stajlı)- £2,500

MBA (Sustainable Energy) (with Placement) (Sürdürülebilir Enerji -Stajlı) - £2,500

MBA (Entrepreneurship) (Girişimcilik) - £3,000

MBA (Sustainable Energy) (Sürdürülebilir Enerji) - £3,000

MBA (Artificial Intelligence Management) (Yapay Zeka Yönetimi) - £3,000

MBA (Fintech Management) (Finansal Teknoloji Yönetimi) - £3,000

MBA (Business Analytics) (İşletme Analitiği) - £3,000

MBA (Supply Chain Management) (Tedarik Zinciri Yönetimi) - £3,000

MBA (Project Management) (Proje Yönetimi) - £3,000

MBA (Digital Marketing) (Dijital Pazarlama) - £3,000

MBA (Artificial Intelligence Management) (Yapay Zeka Yönetimi - Stajlı) - £2,500

MBA (Fintech Management) (with Placement) (Finansal Teknoloji Yönetimi - Stajlı) - £2,500

MBA (Business Analytics) (with Placement) (İşletme Analitiği - Stajlı) - £2,500

MBA (Supply Chain Management) (with Placement) (Tedarik Zinciri Yönetimi - Stajlı) - £2,500

MBA (Project Management) (with Placement) (Proje Yönetimi - Stajlı) - £2,500

MBA (Digital Marketing) (with Placement) (Dijital Pazarlama - Stajlı) - £2,500

MBA (with Placement Year) (MBA - Staj Yılı ile)£2,500

MSc Oil and Gas Management (Petrol ve Gaz Yönetimi) - £2,000

MSc International Business Management (Uluslararası İşletme Yönetimi) - £2,000

MBA£3,000

BSc (Hons) Economics (Ekonomi) - £3,000

BSc (Hons) Economics (with pathway in FinTech) (Ekonomi - Finansal Teknoloji ile) - £3,000

LLB (Hons) Law (Hukuk) - £3,000

LLB (Hons) Law with International Relations (Hukuk ve Uluslararası İlişkiler) - £3,000

LLB (Hons) Law with Criminology (Hukuk ve Kriminoloji) - £3,000

LLB (Hons) Law with FinTech (Hukuk ve Finansal Teknoloji) - £3,000

LLM FinTech (Finansal Teknoloji) - £3,000

LLM FinTech (with Placement) (Finansal Teknoloji -Stajlı) - £3,000

LLM Energy and Natural Resources Law (Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku) - £3,000

LLM International Law and Legal Practice (Uluslararası Hukuk ve Zorunlu Staj) - £3,000

LLM Human Rights Advocacy (insan Hakları Savunuculuğu) - £3,000

LLM Transitional Justice and Conflict (Geçiş Dönemi Adaleti ve Çatışma) - £3,000

LLM Business and Financial Law (İşletme ve Finansal Hukuk) -  £3,000

LLM (General) Hukuk Master - Genel - £3,000

LLM (Human Rights Advocacy) with Placement (İnsan Hakları Savunuculuğu - Stajlı) - £3,000

LLM (Transitional Justice and Conflict) with Placement (Geçiş Dönemi Adaleti ve Çatışma - Stajlı) - £3,000

LLM (Business and Financial Law) with Placement.(İşletme ve Finansal Hukuk - Stajlı) - £3,000

LLM (International Law and Legal Practice) with Placement (Uluslararası Hukuk ve Zorunlu Staj - Yerleştirmeli) - £3,000

LLM (General) with Placement (Genel Hukuk Master - Stajlı) - £3,000

BSc (Hons) Human Resource Management (İnsan Kaynakları Yönetimi) - £3,000

MSc Human Resource Management (İnsan Kaynakları Yönetimi) - £2,000

BSc (Hons) Child Psychology (Çocuk Psikolojisi) - £3,000

BSc (Hons) Psychology (Psikoloji) - £3,000

BSc (Hons) Clinical and Community Psychology (Klinik ve Toplum Psikolojisi) - £3,000

BSc (Hons) Forensic Psychology (Adli Psikoloji) - £3,000

BSc (Hons) Cyberpsychology (Siberpsikoloji) - £3,000

BSc (Hons) Environmental Psychology (Çevre Psikolojisi) - £3,000

BSc (Hons) Psychology with Positive Education. (Psikoloji ve Pozitif Eğitim) - £3,000

MSc Psychology (Psikoloji) - £2,000

BSc (Hons) Counselling (Danışmanlık). -  

MSc Business Psychology (İşletme Psikolojisi) - £2,000

BSc (Hons) Architecture (ARB/RIBA Part 1) (Mimarlık) - £3,000

BSc (Hons) Architectural Design Technology (Mimari Tasarım Teknolojisi) - £3,000

BA (Hons) Interior Design (İç Tasarım) - £3,000

BA (Hons) Interior & Spatial Design  (Üç Boyutlu ve İç Tasarım) - £3,000

BSc (Hons) Quantity Surveying and Commercial Management (Miktar Etüdü ve Ticari Yönetim) - £3,000

BA (Hons) Product Design (Ürün Tasarımı) - £3,000

MRes Architecture (Mimarlık-Araştırma) - £2,000

MArch Architecture (ARB/RIBA pt 2) (Mimarlık) - £3,000

MA Interior Design (İç Tasarım) - £2,000

MA Architecture and Urbanism (Mimarlık ve Şehircilik) - £2,000

MA Professional Landscape Architecture (Profesyonel Peyzaj Mimarlığı) - £2,000

BSc (Hons) Computing for Business (İşletmeler için Bilgi İşlem) - £3,000

BSc (Hons) Computer Science (Bilgisayar Bilimi) - £3,000

BSc (Hons) Computer Science with Education and QTS (Eğitim ve QTS ile Bilgisayar Bilimi) - £3,000

BSc (Hons) Cyber Security & Networks (Siber Güvenlik ve Ağlar) - £3,000

BSc (Hons) Cloud Computing.(Bulut Bilişimi) - £3,000

BSc (Hons) Applied Computing (Top-up) (Uygulamalı Bilgisayar) - £2,000

MSc Cloud Computing (Bulut Bilişimi) - £2,000

MSc Mechatronics & Computer Systems Engineering (Mekatronik ve Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği) - £2,000

MSc Intelligent Transport Planning & Engineering (Akıllı Ulaşım Planlama ve Mühendisliği) - £2,000

MSc Artificial Intelligence (Yapay Zeka) - £2,000

MSc Computing and Information Communication Technology (Bilgisayar ve Bilgi İletişim Teknolojisi) - £2,000

MSc Big Data Technologies (Büyük data Teknolojileri) - £2,000

MSc Data Science (Veri Bilimi) - £2,000

MSc Information Security and Digital Forensics (Veri Güvenliği ve Dijital Adli Bilişim) - £2,000

MSc Computer Science (Bilgisayar Bilimi) - £2,000

MSc Business Information Systems (İşletme Bilgi Sistemleri) - £2,000

BSc (Hons) Civil Engineering (İnşaat Mühendisliği) - £3,000

BEng (Hons) Civil Engineering (İnşaat Mühendisliği) - £3,000

BSc (Hons) Surveying & Mapping Sciences (Ölçme ve Haritalandırma Bilimleri) - £3,000

MEng Civil Engineering (İnşaat Mühendisliği) - £3,000

BSc (Hons) Construction Management (İnşaat Yönetimi) - £3,000

MSc Construction Engineering Management (İnşaat Mühendisliği Yönetimi) - £2,000

MSc Structural Engineering (Yapı Mühendisliği) - £2,000

MSc Civil Engineering (İnşaat Mühendisliği) - £2,000

BEng (Hons) Mechatronics Engineering (Mekatronik Mühendisliği) - £3,000

BEng (Hons) Mechatronics and Computer Systems Engineering (Mekatronik ve Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği - £3,000

BEng (Hons) Railway Engineering (Demiryolu Mühendisliği) - £3,000

BEng (Hons) Aeronautical Engineering (Havacılık Mühendisliği)£3,000

BEng (Hons) Engineering Management (Mühendislik Yönetimi) - £3,000

BEng (Hons) General Engineering (Genel Mühendislik) - £3,000

BEng (Hons) Design Engineering (Tasarım Mühendisliği) - £3,000

BEng (Hons) Biomedical Engineering (Biomedikal Mühendisliği) - £3,000

BEng (Hons) Product Design Engineering (Ürün Tasarım Mühendisliği) - £3,000

MSc Engineering Management (Mühendislik Yönetimi) - £2,000

BEng (Hons) Mechanical Engineering (Makine Mühendisliği) - £3,000

MEng Mechanical Engineering (Makine Mühendisliği) - £3,000

MSc Mechanical Engineering (Makine Mühendisliği) - £2,000

BA (Hons) Fine Art (Güzel Sanatlar) - £3,000

BA (Hons) Graphic Design (Grafik Tasarım) - £3,000

BA (Hons) Photography (Fotoğraf) - £3,000

BA (Hons) Illustration (İllüstrasyon)£3,000

BA (Hons) Fine Art Technology (Güzel Sanatlar Teknolojisi) - £3,000

BA (Hons) Illustration and Animation (İllüstrasyon ve Animasyon) - £3,000

BA (Hons) Design Interactions (Tasarımda Etkileşimler) - £3,000

BA (Hons) Graphic Design and Illustration (Visual) (Grafik Tasarım ve Görsel İllüstrasyon) - £3,000

BA (Hons) Commercial Photography (Ticari Fotoğrafçılık) - £3,000

BA (Hons) Fashion Marketing (Moda Pazarlama) - £3,000

BA (Hons) Fashion Design (Moda Tasarımı) - £3,000

BA (Hons) Textile Design (Tekstil Tasarımı) - £3,000

BA (Hons) Fashion Buying (Modada Satınalma) - £3,000

BA (Hons) Fashion Culture and Business (Moda Kültürü ve İş Dünyası) - £3,000

BA (Hons) Fashion Product Management and Innovation (Moda Ürün Yönetimi ve İnovasyon) - £3,000

BA (Hons) Sustainable Fashion and Management (Sürdürülebilir Moda ve Yönetim) - £3,000

BA (Hons) Fashion Marketing (Sandwich) (Moda Pazarlaması -Sandwich Program) - £3,000

MA International Fashion Business (Uluslararası Moda İletmeciliği) - £2,000

BA (Hons) Music Journalism (Müzik Gazateciliği) - £3,000

BA (Hons) Drama - £3,000

BA (Hons) Performing Arts (Gösteri Sanatları) - £3,000

BA (Hons) Music Performance and Production (Müzik Performans ve Prodüksiyonu) - £3,000

BA (Hons) Music Technology and Production (Müzik Teknolojisi ve Prodüksiyonu) - £3,000

BA (Hons) Creative and Professional Writing (Yaratıcı ve Profesyonel Yazma) - £3,000

BA (Hons) Dance: Urban Practice (Dans) - £3,000

BA (Hons) Sound and Music for Games (Oyunlar için Ses ve Müzik) - £3,000

BA (Hons) Sound and Music for Media (Medya için Ses ve Müzik) - £3,000

BA (Hons) Sound and Music for Theatre (Tiyatro için Ses ve Müzik) - £3,000

BA (Hons) Acting for Stage and Screen (Sahne ve Ekran Oyunculuğu) - £3,000

MFA Applied Theatre: Social Justice  Politics and  (Uygulamalı Tiyatro: Sosyal Adalet Politikaları) - £3,000

MFA Acting for Stage and Screen (Sahne ve Ekran için Oyunculuk) - £3,000

MA Acting for Stage and Screen (Sahne ve Ekran için Oyunculuk) - £2,000

MFA Directing for Stage and Screen (Sahne ve Ekran için Yönetmenlik) - £3,000

MA Directing for Stage and Screen (Sahne ve Ekran için Yönetmenlik) - £2,000

MFA Sound and Music for Production (Yapım için Ses ve Müzik) - £3,000

MA Sound and Music for Production (Yapım için Ses ve Müzik) - £2,000

MFA Sound and Music for Performance (Performans için Ses ve Müzik) - £3,000

MA Sound and Music for Performance (Performans için Ses ve Müzik) - £2,000

MFA Sound and Music for Theatre (Tiyatro için Ses ve Müzik) - £3,000

MA Sound and Music for Theatre (Tiyatro için Ses ve Müzik) - £2,000

MFA Sound and Music for Games (Oyunlar için Ses ve Müzik) - £3,000

MA Sound and Music for Games (Oyunlar için Ses ve Müzik) - £2,000

MFA Sound and Music for Media (Medya için Ses ve Müzik) - £3,000

MA Sound and Music for Media (Medya için Ses ve Müzik) - £2,000

MFA Theatre Directing (Tiyatro Yönetmenliği) - £3,000

MFA Acting  (Oyunculuk) (Oyunculuk) - £3,000

MA Theatre Directing (Tiyatro Yönetmenliği) - £2,000

MA Contemporary Performance Practices. (Çağdaş Performans Uygulamaları) - £2,000

MA Acting (Oyunculuk) - £2,000

BSc (Hons) Biomedical Science (Biomedikal Bilim) -  £3,000

BSc (Hons) Medical Physiology (Tıbbi Fizyoloji) - £3,000

BSc (Hons) Pharmacology (Farmakoloji) - £3,000

BSc (Hons) Chemistry (Kimya) - £3,000

BSc (Hons) Pharmaceutical Science (Eczacılık Bilimi) - £3,000

BSc (Hons) Biochemistry and Biotechnology (Biyokimya ve Biyoteknoloji) - £3,000

BSc (Hons) Biomedical Science with Placement Year (Biomedikal Bilim – Staj Yılı ile) - £3,000

BSc (Hons) Biochemistry (Biyokimya) - £3,000

BSc (Hons) Chemistry with Placement Year (Kimya - Staj Yılı ile) - £3,000

MSc Pharmaceutical Science (Eczacılık Bilimi) - £2,000

MSc Biomedical Science (Biyomedikal Bilim) - £2,000

BSc (Hons) Public Health (Halk Sağlığı) - £3,000

BSc (Hons) Physiotherapy (Fizyoterapi) - £3,000

BSc (Hons) Podiatry (Pediatri) - £3,000

BSc (Hons) Occupational Therapy (Ergoterapi) - £3,000

BSc (Hons) Paramedic Science (Paramedik Bilimi) - £3,000

MSc Advanced Clinical Practice (Klinik Uygulama) - £2,000

MSc Applied Sport and Exercise Physiology (Uygulamalı Spor ve Egzersiz Fizyolojisi) - £2,000

MSc Public Health (Halk Sağlığı) - £2,000

I believe my success is due to the great support provided by SI-UK. I was advised the right IELTS courses to attend and they also helped with my visa application. I really want to share with you my positive experience and I would definitely recommend SI-UK to my friends. 

Sabia Genker English at Durham University

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen